Visiteret Dagtilbud

Visiteret Dagtilbud

Visiteret Dagtilbud

Visiteret dagtilbud ligger på Skovbo-Centeret og er et tilbud til dig, som er ældre eller handicappet og bor hjemme.

Har du behov for praktisk hjælp eller støtte til at komme ud blandt andre, for at styrke og vedligeholde dine ressourcer og din livskvalitet? Så har du mulighed for at få bevilliget ophold til visiteret dagtilbud 1 - 5 dage om ugen. Der er 48 daglige pladser.

For at komme i dagtilbuddet skal du være bevilget ophold hertil af Esbjerg Kommunes Visitation.

Tilbuddene til visiteret dagtilbud kan du også benytte, når du bor i en pleje- eller ældrebolig på Distriktscenter Strandby.