Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Fællesfaciliteter

Når du bor på Distriktscenter Strandby, har du adgang til mange faciliteter med mulighed for aktivitet og fællesskab.

Fællesfaciliteter for beboerne på selve centret:

  • gårdhave
  • cafeteria
  • spise- og dagligstue på afdelingerne
  • parcykler
  • centerbus
  • datastue
  • åbent dagcenter

 
Der foregår flere forskellige aktiviteter i cafeteriet og kælderen.

Datastuen ligger i kælderen.  

Der er mulighed for at deltage i andre aktiviteter på centeret, se aktivitetskalenderen. Her vil alle aktiviteter for Distrikt Midt blive vist.