Frivillige

Tryghed og frihed

Det alsidige liv sikrer vi ved at give den enkelte størst mulig frihed gennem indflydelse og selvbestemmelse.

Vores brugerråd giver de ældre medbestemmelse på alt lige fra mad og rengøring til aktiviteter og personalespørgsmål. Brugerrådet supplerer også den varierede tilværelse ved at arrangere et væld af aktiviteter.

I distrikt Midt er tryghed og personlig frihed ikke alene noget, vi stræber efter, men en realitet, vi hele tiden søger at udvikle og forbedre.